Nå er det sannelig mye snakk om den dårlige rypebestanden i sør-norge…

Noen områder har åpnet for rypejakt, men valgt å stenge igjen 1. oktober. Det ville vært en bedre ide å fredet rypa frem til 15. oktober slik at kyllingene kunne vokse seg større før man startet evt. jakt. 🙂 For min del kunne rypa vært fredet nasjonalt, men det alene løser ikke problemene på kort sikt. Dårlig rypebestand betyr enkelt og greit at vi jegere må ta ansvar og jakte mer smårovvilt i hele landet. Klimaendringer gjør at livet på fjellet endrer seg raskere enn rypa kan takle, levevilkårene er betydelig endret.

En av de største forskjellene fra 70-80 tallet og nå er at fjellet har blitt en svært populær arena for rødreven, rypekyllinger er et lett bytte. Det hjelper ikke at så mange flere av oss jakter rype og skogsfugl, når fåtallet jakter rødrev og andre småroviltarter. Kanskje burde man gjøre revejakt mer attraktivt ved å utlove skuddpremie i hele landet? På 70 tallet var det visst nok ikke uvanlig med 400 riksdaler + for en rødrev. Det var mye penger den gangen og sikkert en grunn til at det ble skutt over dobbelt så mye rødrev da som nå, selv om det var færre jegere.

At rødreven også tar rådyr er en kjent sak, men at det rapporteres om at den har lært seg å drepe sauer er interessant. På en av mine turer i juni kom jeg brått på mikkel rev på 1100 meters høyde. Den ble skremt og kastet det den hadde i kjeften. 4 rypekyllinger og 2 lemen. Fin formiddagsfangst? Hva skal til for at vi endrer holdningene våre og bidrar til viltstell? – Vegard

Kjøp jaktkort på smårovvilt her:
http://www.statskog.no/jakt/Sider/Revejakt_smaarovvilt.aspx

Annonse