Har i dag vært en runde i Norges største intakte ravineområde som ligger 20 minutters gange fra ankomsthallen på Oslo Lufthavn. I dette vernede området har bekker og elver gravd seg ned i løsmassene og dannet dype daler etter at innlandsisen trakk seg tilbake. Her finnes store muligheter for å se elg og rådyr, dessuten finnes det ørret i elva. Man behøver med andre ord ikke dra så langt fra folk for å føle litt på villmarka.

Annonse