Lite smågnagere
«Under fugletakseringen skal taksørene krysse av for observasjoner av smågnagere. Ved årets taksering er det gått 268 kilometer takseringslinje hos oss. Det er kun observert en eneste smågnager, en lemen som for øvrig ble avlivet av en ivrig engelsk setter. Det er knapt dagrovfugler å se og svært lite sportegn etter rev. Mye tyder på at det har vært nok et dårlig produksjonsår for småpredatorene. Taksørene har sett en bjørn. Konklusjonen må vel derfor bli at det er like mye bjørn som smågnagere i Trysil i år.»
Kilde: trysil-fellesforening.no

Annonse